Solenergi och vindenergi

Med våra solcellspaket kan du tillverka egen el hemma.
Sommartid då solcellerna är som mest produktiva kan du sälja eventuellt överskott till elbolagen och därmed jämna ut de mer energikrävande månaderna.

Vindkraft är en förnybar energikälla med liten påverkan på den biologiska mångfalden och viktig i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. De senaste årens utveckling har gjort att vindkraftens kostnader sjunkit så mycket att bra landbaserade projekt ger billigare el än många andra elproducerande anläggningar.


Hjälp med solenergi från början till slut

W3 SOL | VIND | ENERGI hjälper dig hela vägen från förstudie/kalkyl till färdig installation. Kalkylen beräknas efter din anläggnings/ditt hus specifika läge där även topografin tas i beaktande. Vi är unika i Sverige med denna metod. Innan arbetet sätter igång får du en tydlig offert med totalpriset.

Kontakta oss för ett kostnadfritt hembesök

Elinstallation, försäljning och service

W3 SOL | VIND | ENERGI W3 är elinstallationsföretaget med hög yrkesstolthet och kunskap, detta i kombination med våra kompetenta medarbetare arbetar för att ge dig som kund ett väl utfört arbete.
Vi hjälper dig hela vägen från
förstudie/kalkyl till färdig installation.

Läs mer och kontakta oss för kostnadsfri offert
Sänk din elräkning, bli mindre känslig för svängningar på elmarknaden och bidra till en bättre miljö.W3 SOL | VIND | ENERGI
Solceller genererar momentant upp till
0 W
eleffekt per kvm

50 kWh
elenergi per kvm/år

Visste du att?

Ett vanligt villatak i Sverige tar emot cirka fem gånger mer solinstrålning än husets totala energianvändning på ett helt år.


Sverige har lika stor solinstrålning på sommaren som länderna runt Medelhavet har. Det beror på att vi har långa dagar och korta nätter på sommaren.


Det blåser mer i Sverige på vintern än på sommaren och det är bra eftersom elbehovet är större på vintern.